Aktivitetskalender

Indkaldelse til generalforsamling i Balling cykelklub

Lørdag den 7. april 2018 Kl. 13.00

Sted:
Pulsen (bemærk nyt sted)
Der er mulighed for bad og omklædning

Dagsorden:

1½ times cykling

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning ved formanden
  3. Regnskabsfremlæggelse ved kassereren

                 Fastsættelse af kontingent

  1. Valg til bestyrelse for 2 år

                 Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
                 Ib Møller Jensen (modtager ikke genvalg)
                 Jan Vejlø (modtager genvalg)

  1. Valg af suppleant – Henrik Nautrup er på valg
  2. Eventuelt, herunder indkomne forslag

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være formanden Ib Møller Jensen i hænde senest fredag den 30. marts 2018.

Efter generalforsamlingen vil der være suppe – vand – øl – vin.

Tilmelding senest den 3. april 2018 til Ib Møller Jensen 26704495 (kan modtage sms) eller mejsevej16@fiberpost.dk eller på Facebook