Aktivitetskalender

08-04-2017 Sæsonstart og generalforsamling kl. 13 (Nautrup´s garage)

1½ times cykling

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning ved formanden
  3. Regnskabsfremlæggelse ved kassereren

                 Fastsættelse af kontingent

  1. Valg til bestyrelse for 2 år

                 Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
                 Gerda Thorgaard (modtager ikke genvalg)
                 Ivan Kristensen (modtager genvalg)

  1. Valg af suppleant – Henrik Nautrup er på valg
  2. Eventuelt, herunder indkomne forslag

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være formanden Ib Møller Jensen i hænde senest

tirsdag den 30. marts 2017.

Efter generalforsamlingen vil der være suppe – vand – øl – vin ad libitum.

Billeder 2017?