Velkommen til hjemmesiden for Balling Cykel Klub

Klubben er tilhørende i Balling, og blev oprettet i 2010. Forud for denne periode var der rigtig mange der samledes 2 - 3 gange ugentlig for at dyrke den fælles interesse - nemlig motionscykling.
Tidligere var mange medlem af Motionisterne Skive Cykle Klub, uden rigtig at deltage i klubbens aktiviteter. Det skyldtes dels afstanden til Skive, men også det faktum, at træning ofte var lagt til kl. 18. Herved var der mange der ikke kunne nå at være færdig, også selv om bilen blev brugt til transport derud.
Med klubbens oprettelse blev der også taget initiativ til at få eget klubtøj, og i juni måned 2011 blev det første tøj udleveret. Rigtig mange sponsorer bakkede op om initiativet, og det betyder at klubben nu har et flot look udadtil.